Клеевая композиция на основе бутадиен-нитрильного каучука

Патент на изобритение 2689583 от 28.05.2019
Авторы: Субоч Г.А., Левченко С.И., Гаврилова Н.А., Семиченко Е.С., Пен В.Р.